Miejsce pracy:
Suchy Las
Obszar:
Księgowość
Data publikacji:
02.12.2019
Numer referencyjny: 191247_GK
Dla naszego klienta poszukujemy specjalisty na stanowisko:

Główna Księgowa

Miejsce pracy: Suchy Las
Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki
 • Przygotowywanie kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Współpraca z US, a także innymi instytucjami zewnętrznymi (GUS, NBP)
 • Współpraca z audytorami
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, podatki lokalne) oraz nadzór nad prawidłowością comiesięcznych rozliczeń podatkowych
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • Opracowywanie planu kont według obowiązujących standardów rachunkowości, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego, koordynowanie pracy zespołu księgowego (4 osoby)
 • Współtworzenie wewnętrznych procedur i standardów
 • Nadzór nad całością spraw związanych z ZFŚS
 • Prowadzenie kasy
 • Wprowadzanie i akceptacja przelewów bankowych
 • Księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym
Wymagania:
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na takim samym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe – ekonomia, finanse
 • Bardzo dobra znajomość i wiedza nt.  ustawy  o rachunkowości, zagadnień podatkowych (VAT, CIT), sporządzania sprawozdań finansowych
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Znajomość programów finansowo-księgowych (dodatkowym atutem będzie znajomość programu Microsoft Dynamics)
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Wysokie kompetencje komunikacyjne
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z bogatym pakietem benefitów (m.in. ubezpieczenie grupowe, karta sportowa, pakiet medyczny)
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania pracy (telefon komórkowy, laptop)
 • Samochód służbowy
 • Pracę na samodzielnym stanowisku, z otwartością na wprowadzanie wszelkich usprawnień