Wynajmij
rekrutera

Wynajmij
rekrutera

Usługa dedykowana przede wszystkim małym i średnim firmom bez zaplecza specjalistów z obszaru „miękkiego” HR . Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy ze względu na niedużą
ilość rekrutacji nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia, aby efektywnie prowadzić takie procesy. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i po analizie jego potrzeb przedstawiamy idealnie dopasowaną ofertę. Opracowaliśmy pakiet modułów odpowiadających na najczęściej pojawiające się problemy, z jakimi borykają się pracodawcy w procesie rekrutacji.

 

 

Nasza oferta zapewni Państwu nie tylko odpowiedniego kandydata, ale również w długofalowej perspektywie pozwoli zbudować pozytywny wizerunek firmy (Employer Branding) na rynku pracy.

MODUŁ I: Ocena kompetencji i dopasowania kandydata do organizacji i stanowiska

 • Ocena doświadczonego konsultanta – wsparcie podczas spotkania rekrutacyjnego w roli aktywnego uczestnika/moderatora lub obserwatora lub odrębna rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez eksperta ( II etap procesu)
 • Testy – motywacji, osobowości/kompetencji, dopasowania do stanowiska
 • Oceny grupowe (Assessment Center)
 • Sprawdzenie referencji

Korzyści

 • Oszczędność kosztów – nie musisz zlecać pełnej rekrutacji
 • Bezpieczny wybór i minimalizacja ryzyka
 • Ekspercka diagnoza z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi oceny
 • Oparcie decyzji na obiektywnych narzędziach i opinii doradcy zewnętrznego
 • Zbadanie motywacji kandydata
 • Diagnoza potencjału przyszłego pracownika
 • Możliwość włączenia kandydata wewnętrznego i poddania go ocenie zewnętrznej

MODUŁ II: komunikacja
 • Zaprojektowanie wyróżniającego ogłoszenia
 • Dobór kanałów komunikacji i publikacja ogłoszenia
 • Promowanie oferty i profilu firmy w social media
 • Publikacja o firmie

Korzyści

 • Budowanie wizerunku firmy/pracodawcy (Employer Branding) w tym:
  – możliwość promowania podejmowanych inicjatyw,
  – eksponowanie marki/logo na stronie internetowej i w kanałach social media Talent Solution,
  – publikacja oferty pracy na portalu rekrutacyjnym Talent Solution
 • Dobór efektywnych kanałów komunikacji
 • Profesjonalne ogłoszenie

MODUŁ III: KONTAKT Z KANDYDATAMI
 • Preselekcja CV (w tym wstępny wywiad telefoniczny)
 • Utrzymywanie kontaktu z kandydatami
  – podziękowanie za przesłanie CV,
  – feedback o statusie w procesie,
  – umawianie spotkań rekrutacyjnych

Korzyści

 • Oszczędność czasu
 • Budowanie pozytywnych, długofalowych relacji z kandydatami (Emloyer Branding)

MODUŁ IV: OPRACOWANIE PROFILU STANOWISKA
 • Określenie zakresu zadań
 • Opisanie kompetencji wraz z definicją, skalą ważności, sposobem oceny

Korzyści

 • Stworzenie profesjonalnego, przejrzystego opisu stanowiska
 • Sprecyzowanie zadań i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku
 • Usprawnienie zarządzania
 • Jasno określone oczekiwania w stosunku do kandydatów

MODUŁ V: SZKOLENIE I COACHING Z PROWADZENIA ROZMÓW REKRUTACYJNYCH
 • Struktura rozmowy rekrutacyjnej
 • Jak prowadzić rozmowy rekrutacyjne?
 • Kluczowe pytania
 • Etapy procesu rekrutacji

Korzyści

 • Poznanie praktycznych zasad prowadzenia rozmów rekrutacyjnych
 • Nabycie umiejętności diagnozy kompetencji
 • Uzyskanie wiedzy na temat efektywnych sposobów doboru i zadawania pytań
 • Oszczędność kosztów
 • Zwiększenie efektywności prowadzonych rekrutacji

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
w sprawie szczegółów oferty